Avís Legal

Denominació Social: MOTIVA’T FITNESS PARETS SL
Domicili Social: Carrer Volta nº3, planta 1. 08150 Parets del Vallès, Barcelona.
NIF: B67266643
E-mail: info@motivatparets.com
Nom del domini: www.motivatparets.com

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament i LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, MOTIVA’T FITNESS SL en el compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que faciliten o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests siguin incorporades en un fitxer automatitzat que es trobi inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els usuaris responen expressament i de forma lliure i les dades personals són part de MOTIVA’T FITNESS SL per a realitzar les següents finalitats:

1) Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials es relacionen amb productes relacionats amb serveis i serveis per MOTIVA’T FITNESS SL, així com per part dels col·laboradors o socis amb què s’ha trobat un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials es realitzen per part de MOTIVA’T FITNESS SL i finalment de productes i serveis relacionats amb el sector de MOTIVA’T FITNESS SL.

2) Realitzar estudis estadístics.

3) Tramitar els encàrrecs, les sol·licituds de qualsevol tipus de petició que es marqui per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es mostren a la disposició de l’usuari a MOTIVA’T FITNESS SL.

4) Enviament del butlletí a aquells usuaris que se subscriguin.

MOTIVA’T FITNESS SL informa i garanteix expressament als usuaris que les dades personals no es cedeixen en cap cas a terceres companyies, i que sempre als proveïdors de dades personals s’enviarà el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través de MOTIVA’T FITNESS SL són obligatoris ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. No obstant això, totes les dades estan disponibles. MOTIVA’T FITNESS SL no garanteix que la informació i als serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a la INTRANET, l’usuari respon a la seva adreça de correu electrònic un codi d’usuari i una clau d’accés que ha de canviar a la web. MOTIVA’T FITNESS SL ofereix el servei dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició en els termes de la legislació vigent. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), es pot sol·licitar una sol·licitud, juntament d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

a) Correu electrònic: info@motivatparets.com

b) Correu Postal: Carrer Volta núm.3, planta 1. 08150 Parets del Vallès, Barcelona.

c) De la mateixa manera, l’usuari podrà realitzar una baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@motivatparets.com

De la mateixa manera, MOTIVA’T FITNESS SL ha implementat totes les mesures tècniques i d’organització que s’utilitzen per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal, així com per evitar la seva pèrdua, l’alteració i/o l’accés a la part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

MOTIVA’T FITNESS SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria com ara tallafocs, control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari client accepta que el prestador s’ha actualitzat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de MOTIVA’T FITNESS SL Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les pàgines, les pantalles, la informació que conté, l’aparença i el disseny, així com els vincles ( “enllaços “) que es pot establir des d’ella a altres pàgines web de Qualsevol societat filial i / o dominada de MOTIVA’T FITNESS SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com el meu producte o servei es reflecteix i es reflecteix en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MOTIVA’T FITNESS SL, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Aquest és l’ús correcte de les mateixes.

Els drets de propietat intel·lectual i les marques dels serveis es classifiquen convenientment i es respecten es respecten, s’atribueixen a aquesta pàgina, no es fan responsables de MOTIVA’T FITNESS SL l’ús que l’usuari pot portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les publicitats d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MOTIVA’T FITNESS SL.

Els continguts subministrats per MOTIVA’T FITNESS SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i titularitat exclusiva de MOTIVA’T FITNESS SL o de les persones físiques o jurídiques que es descriuen. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, MOTIVA’T FITNESS SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-MOTIVA’T FITNESS SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets es concreta en l’anunci.

La propietat intel·lectual s’estén a més del contingut inclòs a MOTIVA’T FITNESS SL, els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font per a la seva programació.

MOTIVA’T FITNESS SL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres les mesures raonables perquè la informació continguda sigui la correcte, MOTIVA’T FITNESS SL no té circumstància aquesta informació mar exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. MOTIVA’T FITNESS SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

MOTIVA’T FITNESS SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Això és, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a resultat de la correcta utilització de la web que es pot dur a terme en l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas MOTIVA’T FITNESS SL, les seves sucursals i/o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si Procediments, directament o indirectament, ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o d’accés a la informació dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant la connexió directa com el vincle entre altre mitjà, la constitució de tots els efectes legals, l’avís a qualsevol usuari, les possibilitats i els esdeveniments poden ocórrer.

MOTIVA’T FITNESS SL no es fa responsable de les webs ni de les xarxes socials. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no és propi. MOTIVA’T FITNESS SL no recomana ni garanteix cap de les informacions. a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o l’accés a l’intent d’usar o usar el vincle tant al connectar a la web de MOTIVA’T FITNESS SL com per accedir a la informació d’altres webs des la mateixa

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Condicions generals de compra

La utilització dels serveis o la contractació de productes a www.motivatparets.com, suposen l’acceptació de les següents condicions generals:

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

a) Que és una persona major d’edat (18 anys) i amb capacitat per contractar.
b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (en endavant, “Les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica amb la emana dels processos de contractació entre usuaris usuaris (en endavant, “Usuari”) de la pàgina web de comerç electrònic ubicada a la url www. motivatparets.com, és propietat de MOTIVA’T FITNESS SL.

Els usuaris accepten les condicions generals. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels clients. Per la seva banda, MOTIVA’T FITNESS SL davant de qualsevol modificació dels presents Condicions generals de servei, sempre, l’usuari, així com el moment de realitzar la compra, per la qual cosa es mostra l’adreça de correu electrònic info@motivatparets.com, perquè pugui consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals o sol·licitar una còpia de les mateixes en cas de pèrdua.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

MOTIVA’T FITNESS SL pot modificar les Condicions Generals notificar als clients amb la suficient antelació, a fi de millorar els serveis i els productes a través de www.motivatparets.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina web de www.motivatparets.com, s’entendrà per complert el deure de notificació. En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar els productes consultar les Condicions Generals.

L’idioma en què es contractarà a través d’aquesta web serà en castellà, català i anglès.

MOTIVA’T FITNESS SL posa a disposició dels usuaris els mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de les dades en els formularis. Al carret i formularis en general es validarà automàticament el format de les dades és correcte i es donarà a conèixer a l’usuari de corregir-los.

DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS

Les condicions de contractació es poden obtenir en línia a través del lloc web www.motivatparets.com, per inscriure com a client al centre MOTIVA’T en qüestió. El servei que el client està contractant a través de l’alta en línia és exclusivament el “abonament al centre esportiu” en la modalitat triada en el procés d’alta (mensual, anual …) que s’ha descrit correctament en el propi procés de alta. Aquest servei inclou l’ús lliure i il·limitat durant les hores d’obertura del centre dels espais de sala de fitness i l’accés a les activitats dirigides programades. Aquest servei no inclou altres serveis complementaris com poden ser el lloguer de taquilles, entrenador / a personal, nutrició, fisioteràpia, etc.

La utilització del lloc web www.motivatparets.com no comporta l’obligatorietat de la inscripció o el registre de l’Usuari, si bé sí que és necessari el registre, prèvia acceptació de la nostra ‘política de privacitat’ i dels presents ‘condicions generals de compra’ , per tramitar l’alta en línia com a soci o per utilitzar qualsevol dels serveis de compra en línia (càrrega de moneder, pagament de rebuts, etc.). Per a això, serà necessari accedir al “àrea de clients” mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya assignats i utilitzar les opcions que s’ofereixen al menú d’usuari.

PREUS

1) Els preus per a cada un dels serveis que es posen a disposició en el compte privada dels nostres usuaris en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). També inclou l’Impost sobre el Valor Afegit el càrrec a satisfer per limitar l’alta ara com a soci del gimnàs, que ha de satisfer-se mitjançant: pagament amb targeta.

2) La quota de soci s’actualitza el mes de gener de cada any.

3) Als rebuts impagats se’ls aplica un recàrrec de 3 € per la seva nova tramitació administrativa.

4) La moneda de transacció és l’EURO (€).

FORMA DE PAGAMENT

Podràs utilitzar la següent forma de pagament: Pagament amb targeta.

Aquesta és l’opció de pagament. Durant el procés hauràs d’indicar el teu número de targeta en què carregarem l’import d’alta.

Les targetes acceptades són les que apareixen a la pantalla destinada al pagament. Per garantir la seguretat de la transacció, MOTIVA’T FITNESS SL fa servir la passarel·la segura de pagament de BANC SABADELL. La càrrega es realitza en el temps real a través de la passarel·la de pagament. En cas de denegació del pagament per part de l’entitat bancària, el servei seleccionat per l’usuari s’entendrà per no sol·licitat.

MODIFICACIÓ DE DADES

Tota modificació o canvi de les dades associades al teu perfil com a soci de MOTIVA’T FITNESS SL, podrà realitzar-també en el seu compte i modificar-lo en l’apartat “Les meves dades” o bé presencialment a les nostres instal·lacions.

De la mateixa manera, MOTIVA’T FITNESS SL posa a la teva disposició l’adreça de correu electrònic info@motivatparets.com perquè puguis exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats por MOTIVA’T FITNESS SL, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i titularitat exclusiva de MOTIVA’T FITNESS SL.

Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, MOTIVA’T FITNESS SL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-MOTIVA’T FITNESS SL tots aquests drets.

La cessió dels citats drets precisarà el previ per escrit per part de MOTIVA’T FITNESS SL. El client no podrà posar una disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a MOTIVA’T FITNESS SL, els seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font per a la seva programació.

ÚS DE SERVEI I RESPONSABILITATS

MOTIVA’T FITNESS SL no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta. MOTIVA’T FITNESS SL no serà responsable dels errors, retards en l’accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l’empresa.

MOTIVA’T FITNESS SL està compromès a tractar de solucionar aquests problemes. Així mateix, MOTIVA’T FITNESS SL no serà responsable de les causes que es poden utilitzar en les comunicacions, préstecs o transicions incompletes, ni en el lloc web, estigui en tot moment en el sistema operatiu, quan es compleixi una qüestió no imputable. MOTIVA’T FITNESS SL, que no es pot resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

ÚS DEL LLOC WEB

MOTIVA’T FITNESS SL no serà responsable en cap cas pels errors o els danys per l’ús ineficient i per la mala fe del servei per part de l’usuari. Tampoc serà responsable de MOTIVA’T FITNESS SL i l’Usuari quan no es pot imputar el correu electrònic ni la falsedat de les dades proporcionades per l’usuari en el procés d’alta o de contractació en www.motivatparets.com.

RESPONSABILITAT EMPRESARIAL

MOTIVA’T FITNESS SL assumeix les responsabilitats que pot haver tingut lloc per a la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com en les diferents condicions generals de contractació.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari està obligat a fer un bon ús del servei i, per tant, un no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. MOTIVA’T FITNESS SL està facultat per al mitjà de les presents Condicions Generals, a partir del moment en què es tingui coneixement de la feina. de baixa a l’usuari o restringir l’accés al lloc web de MOTIVA’T FITNESS SL.

L’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l’Usuari davant jutjats o altres organismes, assumint les despeses, els costos i les indemnitzacions que, si s’escau, pugui assumir MOTIVA ‘ T FITNESS SL, si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, MOTIVA’T FITNESS SL col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui el coneixement dels que es produeixen els incidents que constitueixen un tipus d’activitat il·lícita, especialment en l’àmbit dels continguts introduïts pel usuari que vostè té vulnerar drets o drets Els legítims de MOTIVA’T FITNESS SL o de tercers.

DILIGÈNCIA DEGUDA

L’usuari es responsabilitza de realitzar totes les activitats que es requereixen amb la diligència deguda. Amb caràcter especial, l’Usuari ha de ser diligent pel que fa a l’actualització i veracitat de les seves dades personals, fonamentalment en el correu electrònic assenyalat en la compra com a via principal de contacte amb MOTIVA’T FITNESS SL.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per mitjà del centre, els clients i la seva permís per a aquestes adreces són tractades i també són utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes per MOTIVA’T FITNESS SL.

MOTIVA’T FITNESS SL posa a disposició dels clients la direcció de correu electrònic info@motivatparets.com perquè revisi el servei prestat, així com l’exercici dels drets d’accés, la rectificació, la cancel·lació i la garantia garantida per l’acta vigent.

MOTIVA’T FITNESS SL declara que compleix amb les normes vigents respecte a la protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, que compleix L’esmentada llei orgànica.

SEGURETAT

MOTIVA’T FITNESS SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, relats com a tallafocs, controls d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador s’ha actualitzat.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula està inclosa en aquestes condicions generals es declararà total o parcialment nul·la o ineficaç, tal com nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols com una part o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal la disposició de la mateixa que en resulta.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que han estat emeses per les parts en relació amb els presents a l’adreça de correu electrònic d’aquesta manera o bé en qualsevol altre lloc.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions generals es regeixen per la majoria dels drets d’autor, la competència, l’aplicació i el compliment de les mateixes.

Política de Devolució

Si, un cop rebut pel client, la resposta d’aquest client MOTIVAT FITNESS SL mitjançant l’enviament per part de MOTIVAT FITNESS SL d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari ha indicat, el client vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació MOTIVAT FITNESS SL accedint a MOTIVAT FITNESS SL o beneficiant-se de algun altre servei. Relacionat amb la condició de client MOTIVAT FITNESS SL.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, MOTIVAT FITNESS SL no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

El client que desitja exercir el seu dret a un contracte d’acord amb el que s’ha esmentat anteriorment, el que ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Pot fer-ho enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «desistiment del contracte d’alta en línia com a client» mitjançant:

a) Correu electrònic: info@motivatparets.com

b) Correu ordinari: Carrer Volta núm.3, planta 1. 08150 Parets del Vallès, Barcelona.

Podeu utilitzar també el model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori. El desistiment i la contractació del client MOTIVAT FITNESS SL, respectant el que estableixen les condicions presents, no comporta cap penalització de la càrrega del client si bé es responsabilitza del cost de les despeses en el compte.

* S’han d’indicar les dades identificatives del contracte i dels contractants.

MODEL DE FORMULARI DE CONSENTIMENT

A l’atenció de:
MOTIVAT FITNESS SL
Carrer Volta nº3, planta 1. 08150 Parets del Vallès, Barcelona.
info@motivatparets.com

Si us plau, feu clic aquí per veure el contingut de referència (*)
– Comanda realitzada el (*) / rebut el (*)
– Nom del consumidor i usuari o dels usuaris i Usuaris
– Domicili del consumidor i usuari dels usuaris i Usuaris
– Signatura del consumidor i usuari dels usuaris i usuaris
– Data i lloc

(*) Ratlleu el que no escaigui